🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Krupina

Banskobystrický kraj

Starosta/primátor: Ing. Radoslav Vazan

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518557001 1 Základná škola J. C. Hronského Krupina, Školská 832/10 29. augusta, Bernolákova, Bočkayho nám., Čsl. armády, E. M. Šoltésovej, Ficberg, Gliarska, Gubáň, Hajdúsky rad, J. C. Hronského, J. G. Tajovského, J. Špitzera, J. Vacholda, Kmeťova, Koháryho rad, Krupina – mesto, Kuzmányho, Nám. SNP, Obchodná, Partizánska, Poloma, Sládkovičova, Stará Hora, Starohorská cesta, Starý Háj, Svätotrojičné nám., Šváb, Tepličky, Tvoľ, Vajsov, Vĺčok, Zvolenská cesta
518557002 2 Základná škola J. C. Hronského Krupina, Školská 832/10 Bebrava, Bebravská, Čierne Blato, Fraňa Kráľa, Havran, Hviezdoslavova, J. Mikulku, Kalinčiakova, Líška, Molkňa, Peter, Pijavice, Šibeničná, Školská, Záhradná, Žobrák
518557003 3 Základná škola J. C. Hronského Krupina, Školská 832/10 Agátová ulica, Gaštanová ulica, M. R. Štefánika, Malinovského, Ulica P. M. Hnilicu
518557004 4 Základná škola E. M. Šoltésovej Krupina, M. R. Štefánika 836/3 Majerský rad
518557005 5 Základná škola E. M. Šoltésovej Krupina, M. R. Štefánika 836/3 Dráhy, Holý Vrch, Horná, I. Krasku, J. Bottu, Jilemnického, Kamenný kríž, Kňazova dolina, Kopanice, Krupinica, Kukučka, Lipová, Nad mestom, Nová, Nová Hora, Odrobinovo Pole, Palánkova, Plavárenská, Pribinova, Prostredná, S. Hruškovica, Saská, Slnečná, Široké lúky, Vinohradnícka, Za Baštou
518557006 6 Základná škola E. M. Šoltésovej Krupina, M. R. Štefánika 836/3 Biely Kameň, Briač, Červená Hora, Dionýza Štúra, Hozník, Husársky most, Jesenského, Mlynská, Nad Kotlom, Okrúhla Hora, Osloboditeľov, Priemyselná, Rudolfa Geschwinda, Sencovka, Tanistravár, Tehelná, Železničná

Unable to display PDF file. Download instead.