🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Hronská Breznica

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518476001 1