🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Hriňová

Banskobystrický kraj

Starosta/primátor: Mgr. Stanislav Horník

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518468001 1 Bývalá škola Blato 266
518468002 2 II. ZŠ s MŠ Krivec 1355
518468003 3 II. ZŠ s MŠ Krivec 1355
518468004 4 MsKS Partizánska 1613
518468005 5 I.ZŠ s MŠ Školská 1575
518468006 6 I.ZŠ s MŠ Školská 1575
518468007 7 MsÚ Partizánska 1612
518468008 8 MsÚ Partizánska 1612
518468009 9 MsKS Partizánska 1613
518468010 10

Unable to display PDF file. Download instead.