🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dudince

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518387001 1