🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dúbravy

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518379001 1
518379002 2
518379003 3