🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Zvolen

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518158001 1 Základná škola na ul.P.Jilemnického P.Jilemnického 1
518158002 2 Základná škola na ul.P.Jilemnického P.Jilemnického 1
518158003 3 Základná škola na ul.P.Jilemnického P.Jilemnického 1
518158004 4 Klub dôchodcov č.2 na ul.M.R.Štefánika M.R.Štefánika 35
518158005 5 Mestský úrad Námestie slobody 22
518158006 6 Materská škola - Bystrický rad Bystrický rad 41
518158007 7 Základná škola na ul.Hrnčiarskej Hrnčiarska 1
518158008 8 Základná škola na ul.Hrnčiarskej Hrnčiarska 1
518158009 9 Kultúrny dom Podborová na ul.Borovianskej Borovianska 73
518158010 10 Klub dôchodcov Podborová na ul.J.Bánika J.Bánika 4
518158011 11 Klub dôchodcov č.1 na Ferjenčíkovej ulici Ferjenčíkova 1
518158012 12 Centrum voľného času Bela IV. 6
518158013 13 Centrum voľného času Bela IV. 6
518158014 14 Špeciálna základná škola - Školská jedáleň Sokolská 109
518158015 15 Špeciálna základná škola - Školská jedáleň Sokolská 109
518158016 16 Špeciálna základná škola - Školská jedáleň Sokolská 109
518158017 17 Základná škola na ul.M.Rázusa M.Rázusa 3
518158018 18 Základná škola na ul.M.Rázusa M.Rázusa 3
518158019 19 Základná škola na ul.M.Rázusa Zvolen, M.Rázusa 3
518158020 20 Kultúrny dom Lukové Lukové, Lukovská cesta 49
518158021 21 Kultúrny dom Zolná Zolná, Povstaleckých letcov 50
518158022 22 Požiarna zbrojnica Môťová, Pribinova 70
518158023 23 Pavilón pošta Môťová, Okružná 131
518158024 24 Pavilón pošta Môťová, Okružná 131
518158025 25 Klub dôchodcov č.4 Môťová, Okružná 131
518158026 26 Základná škola na ul.J.Alexyho Môťová, J.Alexyho 1
518158027 27 Základná škola na ul.J.Alexyho Môťová, J.Alexyho 1
518158028 28 Základná škola na ul.J.Alexyho Môťová, J.Alexyho 1
518158029 29 Základná škola na ul.J.Alexyho Môťová, J.Alexyho 1
518158030 30 Základná škola na ul.J.Alexyho Môťová, J.Alexyho 1
518158031 31 Základná škola na Námestí Mládeže Námestie Mládeže 17
518158032 32 Základná škola na Námestí Mládeže Námestie Mládeže 17
518158033 33 Základná škola na Námestí Mládeže Námestie Mládeže 17
518158034 34 Základná škola na Námestí Mládeže Námestie Mládeže 17
518158035 35 Základná škola na Námestí Mládeže Námestie Mládeže 17
518158036 36 Základná škola na Námestí Mládeže Námestie Mládeže 17
518158037 37 Základná škola na Námestí Mládeže Námestie Mládeže 17
518158038 38 Základná škola na Námestí Mládeže Námestie Mládeže 17
518158039 39
518158040 40

Unable to display PDF file. Download instead.