🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľká Čierna

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
518077001 1 239 0