🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Rosina

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
517941001 1 1027 0
517941002 2 0 0