🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lutiše

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
517763001 1