🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lietava

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
517739001 1
517739002 2