🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Fačkov

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
517542001 1