🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Divina

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
517488001 1
517488002 2
517488003 3