🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vyhne

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
517364001 1