🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Stará Kremnička

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
517267001 1