🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Prochot

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
517194001 1