🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nevoľné

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
517089001 1