🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kremnické Bane

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
516988001 1