🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Janova Lehota

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
516872001 1 0 0