🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Príbelce

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
516317001 1