🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nenince

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
516236001 1