🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ľuboriečka

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
516163001 1 0 0