🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kosihy nad Ipľom

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
516139001 1