🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Koláre

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
516112001 1