🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Horné Strháre

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
516031001 1