🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Horné Plachtince

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
516023001 1