🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bátorová

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
515876001 1