🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Višňové

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
515761001 1 0 0