🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľké Teriakovce

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
515736001 1
515736002 2