🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Španie Pole

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
515647001 1