🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ratkovská Suchá

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
515396001 1