🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Poproč

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
515337001 1