🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Neporadza

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
515205001 1