🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kráľ

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
515078001 1