🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kociha

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
515051001 1