🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Hubovo

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
514934001 1