🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Tužina

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
514411001 1