🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Radobica

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
514349001 1
514349002 2