🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Liešťany

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
514144001 1