🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lehota pod Vtáčnikom

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
514136001 1
514136002 2
514136003 3