🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Koš

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
514110001 1