🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kľačno

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
514080001 1