🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Púchov

Trenčiansky kraj

Starosta/primátor: JUDr. Katarína HENEKOVÁ, M.B.A.

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
513610001 1 Základná škola J.A. Komenského Komenského 652/50
513610002 2 Základná škola Mládežnícka Mládežnícka 1434/16
513610003 3 Základná škola Mládežnícka Mládežnícka 1434/16
513610004 4 Základná škola Mládežnícka Mládežnícka 1434/16
513610005 5 Klub mladých CVČ Námestie slobody 1400/12
513610006 6 Klub mladých CVČ Námestie slobody 1400/12
513610007 7 Základná škola J. A. Komenského Komenského 652/50
513610008 8 Základná škola Gorazdova Gorazdova 1174/2
513610009 9 Základná škola Gorazdova Gorazdova 1174/2
513610010 10 Základná škola Gorazdova Gorazdova 1174/2
513610011 11 Volejbalová športová hala Púchov Ul. 1. mája 834/29
513610012 12 Základná škola Slovanská Slovanská 330/23
513610013 13 Spojená škola (bývalá budova FPT) I. Krasku 491/30
513610014 14 Zväzarm (nové Nosice) Novonosická 1480/7
513610015 15 Budova občianskeho výboru (stará škola) Nosice 125
513610016 16 Budova občianskeho výboru Vieska-Bezdedov č. 13
513610017 17 Budova občianskeho výboru Ihrište č. 5
513610018 18 Kultúrny dom Hoštiná Hoštiná č. 122

Unable to display PDF file. Download instead.