🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Mestečko

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
513377001 1