🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lednické Rovne

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
513326001 1 OcÚ – sobášna sieň Námestie slobody 32/4 Námestie slobody, Jilemnického, Uhrovecká, Sokolská, Pod Skalkou, Medňanská, Hlotka, Staré dvory, Záhradná, Sklárska, Sv. Anny
513326002 2 ZŠ Lednické Rovne Schreiberova 372 Rovňanská, Schreiberova, Športová, Majerská, Medová, Na Kopánke, Háj
513326003 3 ZŠ Lednické Rovne Schreiberova 372 Súhradka, Májová
513326004 4 KD Horenická Hôrka Pod brehom 43 Púchovská cesta, Cintorínska, Horenická, Hôrčanska, Pod brehom, Na Barinách, Družstevná, U duba, Agátová, Javorová, Medňanská
513326005 5 KD Medné Medňanská 218 Medňanská, Potočná, Sadová, Kaštieľska