🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ilava

Trenčiansky kraj

Starosta/primátor: Ing. Viktor Wiedermann

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
513156001 1 Dom kultúry Ilava Farská 84/5, Ilava Mierové námestie, ulice Ružová, Farská, Moyzesova, Košecká, SNP, Záhumenská, Kukučínova, občania s trvalým pobytom Ilava
513156002 2 Základná škola Ilava Medňanská 514/5, Ilava ulice Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná a Lašteky I
513156003 3 Základná umelecká škola Pivovarská 662/81, Ilava ulice Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova
513156004 4 Technické služby mesta Ilava Hurbanova 132/26, Ilava ulice Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L .Bellu, Nádražná, Hurbanova, Mládežnícka, Za kanálom
513156005 5 Dom kultúry Klobušice Okružná 55/1, Ilava mestská časť Klobušice
513156006 6 Dom kultúry Iliavka Iliavka 8, Ilava mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy

Unable to display PDF file. Download instead.