🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Horná Mariková

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
513083001 1