🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Brvnište

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
512915001 1