🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Považská Bystrica

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
512842001 1 Strojárenská štvrť I. MŠ Mierová 315/1 O
512842002 2 Strojárenská štvrť II. III. ZŠ Školská 235/10
512842003 3 Jelšové-Hliníky I. - ZUŠ M. R. Štefánika 160/2
512842004 4 Jelšové-Hliníky II. MŠ Šoltésovej 1670/172
512842005 5 Stred I. ZUŠ M. R. Stefánika 160/2
512842006 6 Stred II. IV. ZŠ Stred 44/1
512842007 7 Stred III. IV. ZŠ Stred 44/1
512842008 8 Lány I. Kino Mier výstavná sieň Lány I.
512842009 9 Lány II. MŠ Lánska 952/1O
512842010 10 Lány III. Centrum voľného času Lánska 2575/92
512842011 11 Lány IV. Centrum voľného času Lánska 2575/92
512842012 12 Lány V. ZŠ Nemocničná 987/2
512842013 13 Rozkvet 1. SZŠ DSA-Rozkvet 2047/95
512842014 14 Rozkvet II. SZŠ DSA - Rozkvet 204 7 /95
512842015 15 Rozkvet III. MŠ Rozkvet 2024/46
512842016 16 Rozkvet IV. MŠ Rozkvet 2024/46
512842017 17 Rozkvet V. V. ZŠ Slovenských partizánov 1133/53
512842018 18 Rozkvet VI. V. ZŠ Slovenských partizánov 1133/53
512842019 19 SNP 1. MŠ A. Grznára 1441/28
512842020 20 SNP II. MŠ A. Grznára 1444/35
512842021 21 SNP III. VI. ZŠ SNP 1484/143
512842022 22 Zakvášov VI. ZŠ SNP 1484/143
512842023 23 Hliny I. VII. ZŠ Slovanská 1415/7
512842024 24 Hliny II. VII. ZŠ Slovanská 1415/7
512842025 25 Zemiansky Kvášov Zemiansky Kvášov Kultúrny dom
512842026 26 Horný Moštenec Horný Moštenec Kultúrny dom
512842027 27 Dolný Moštenec Dolný Moštenec Kultúrny dom
512842028 28 Milochov Milochov Kultúrny dom
512842029 29 Orlové MŠ Orlové 94
512842030 30 Považské Podhradie ZŠsMŠ Považské Podhradie 169
512842031 31 Šebešťanová Šebešťanová Kultúrny dom
512842032 32 Podvažie Podvažie Kultúrny dom
512842033 33 Považská Teplá ZŠsMŠ Považská Teolá 181
512842034 34 Podmanín Podmanín Kultúrny dom
512842035 35 Praznov Praznov Kultúrny dom

Unable to display PDF file. Download instead.