🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Príbovce

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
512524001 1