🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nolčovo

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
512486001 1 137 0